13-09-05

Bezoekrecht en alimentatie!

Vandaag begon ik me te ergeren over het gekibbel rechtswege betreffende het bezoekrecht voor kinderen bij gescheiden ouders. Zoals steeds staat België blijkbaar nog in de kinderschoenen wat het bezoekrecht en bepaling van alimentatie betreft.
Op 3 december 2004 heeft de ministerraad zijn goedkeuring gegeven aan het wetsontwerp van minister van Justitie Laurette Onkelinx dat beurtelingse huisvesting als norm vooropstelt. Voor gescheiden vaders is dit een uiterst belangrijk wetsvoorstel: het betekent immers dat we onze kinderen 50/50 mogen zien. We kunnen ze dan echt mee opvoeden -iets dat niet mogelijk is als we ze maar eens om de twee weken voor twee dagen mogen zien (ook al noemen rechters dat weekendje officieel "gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag").Het wetsvoorstel van minister Onkelinx staat al enkele maanden op de agenda van de Commissie Familierecht, één van de vele werkgroepen van het Parlement. In die commissie wordt het dossier technisch onderzocht en door een beperkt aantal leden van elke politieke partij besproken en geamendeerd. Zodra er in de commissie een akkoord is gaat het wetsvoorstel naar de voltallige vergadering van het Parlement om er goedgekeurd te worden door alle parlementsleden. De laatste stap om van het wetsvoorstel een wet te maken is de publicatie in het Belgisch Staatsblad.Begin mei heeft BGMK het wetsvoorstel tijdens een hoorzitting van de commissie verdedigd. Voor de Ouder- en Belangenverenigingen bij Scheiding volgt Ghislain Duchâteau, webmaster van Goudihet dossier nu verder op. U kan zijn verslag online lezen!

Daarmee is het alimentatieprobleem nog niet opgelost uiteraard, maar: In tegenstelling tot sommige buurlanden kan België geen vaste of wettelijke norm om het bedrag van onderhoudsgelden te berekenen. Doch sinds enkele jaren is er een kentering waar te nemen. Steeds meer en meer advocaten dringen er bij de rechters op aan om de onderhoudsgelden te berekenen op basis van de Methode Renard. De methode Renard tracht een berekening te maken van de kosten van de kinderen. Deze kosten zijn deels een gevolg van de leeftijd van de kinderen, het aantal kinderen en de levensstandaard of beter het inkomen van de ouders. Van deze kosten wordt berekend wie ze gemaakt heeft. Van de totale kosten wordt het ontvangen kindergeld afgetrokken. Het overblijvende saldo moet worden gedragen door beide ouders naar rato van hun inkomen. Het te betalen saldo is het verschil tussen het betaalde onderhoud voor de kinderen minus het kindergeld en het deel dat moest betaald worden naar rato van de inkomensverhouding.
En dat is goed nieuws, want meestal wordt er lukraak (niet altijd) gegist naar de kosten van een kind, moeders durven nogal eens het uitje met vriendinnen, of het snoepreisje naar Spanje of Marokko er snel bijtellen, laat staan dat glaasje wijn dat je met je nieuwe partner gaat delen, tja, dat kost geld natuurlijk. Wat ook vergeten wordt, is het kindergeld, vader heeft geen recht op kindergeld, het is niet veel, maar jaarlijks (voor 1 kind) komt het toch ook op 900 euro, niet?

Om het zelf eens te berekenen hoeveel je voor je kind moet betalen hetzij de vader, maar ook de moeder kan je HIER berekenen op de site van Gezinsbond.

Om dit alles te vieren, vermeld ik dat van 26 september 2005 tot en met 2 oktober 2005 de week is van de Equal Parents, lezen maar!

Alle commentaar of tips mag je kwijt in mijn gastenboek!! Aarzel niet dit te doen, dank je.dank aan: BGMK(belangenverdediging van gescheiden mannen en hun kinderen)

16:07 Gepost door Argus | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.